Afdrukken

Ook in 2022 werk ik vrijwel geheel contractvrij.

De reden waarom ik contractvrij werk.

Contractvrij werken geeft mij de mogelijkheid om kwalitatief goede zorg te leveren voor u als patiënt. Ik kan die tijd aan uw behandeling besteden die noodzakelijk is en een daaraan gekoppeld tarief vragen. Uiteraard blijf ik werken volgens de wettelijke eisen die de beroepsgroep en de zorgverzekeraars stellen.

Bovendien wordt u als patiënt meer betrokken bij het herstelproces en bewuster van de zorgkosten. Dit zal uiteindelijk leiden tot een verlaging van de zorgkosten voor u persoonlijk en de zorgverzekeraars in het algemeen.


De zorgverzekeraars waarmee ik in 2022 nog een contract heb zijn:

Bent u verzekerd bij een van deze zorgverzekeraars, dan hoeft u verder niets te doen en loopt de declaratie automatisch via mij. D.w.z. dit geldt voor fysiotherapeutische en oedeem behandelingen.

Indien u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan dient u ook de nota eerst zelf te voldoen. krijgt de nota van mij en dient deze dan zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw verzekeraar krijgt u de nota geheel of gedeeltelijk betaald. Een en ander kunt u navragen bij mij of bij uw zorgverzekeraar. Leest u ook goed uw polis door, zodat u niet achteraf voor verrassingen komt. U kunt ook de site www.zorgvergoeding.com raadplegen

Voor behandelingen die vallen onder de complementaire geneeskunde, zoals Craniosacraal therapie, Craniovisceraal therapie en orthomoleculaire adviezen gelden geen overeenkomsten met zorgverzekeraars. Hiervoor krijgt u altijd een factuur, die u zelf moet betalen en eventueel kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u de behandeling dan geheel, gedeeltelijk of niet vergoed. Wilt u meer informatie over vergoedingen van deze complementaire behandelingen dan kunt u dit navragen bij mij of bij uw zorgverzekering.