Wat is een Leefstijlcoach?

Een gecombineerde leefstijlinterventie  (GLI) is bedoeld voor mensen met overgewicht of obesitas. De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Leefstijl is alles wat je doet en laat om gezond te blijven. Een Leefstijlcoach kan je helpen keuzes te maken en actie te ondernemen. Een Leefstijlcoach helpt je om doelen te formuleren en concrete stappen te maken op weg naar deze doelen.

Daarbij kun je denken aan de volgende zaken:

1. Wat is gezond en hoe werkt dat voor mij?

2. Hoe maak ik gezonde keuzes en hoe hou ik dit vol?

3. Wat wil ik bereiken?

Voor wie is de GLI bedoeld:

Personen met een BMI vanaf 25 en een verhoogd risico op hart en vaatziekten of een verhoogd risico op diabetes type 2

Je kunt je BMI berekenen door je gewicht te delen op je lengte in het kwadraat (daarbij lengte in meter op 2 decimalen)

Binnen de GLI wordt advies en begeleiding gegeven gericht op:

a. gezonde voeding

b. gezonde eetgewoontes

c. gezond bewegen

d. in kaart brengen van en advisering van op het individuele slaappatroon

e. in kaart brengen van stress en toepassen van ontspanning in relatie tot leefstijl

Hoe ziet een advies en begeleiding GLI eruit:

Een GLI begint altijd met een uitgebreide intake/anamnese, metingen worden uitgevoerd en testen worden afgenomen. Tevens worden uw doelstellingen bepaald. 

Afhankelijk van deze doelstellingen krijgt u vragenlijsten mee of opgestuurd, die u dient in te vullen en terug te sturen. Aan de hand van deze vragenlijsten worden, in overleg met u, de doelstellingen besproken en verder uitgewerkt. 

Voorlopig bied ik de GLI individueel aan. In totaal zal de GLI bestaan uit 10 contact momenten (inclusief de intake), verspreid over 1 jaar. Het jaar daarna zullen nog 2 evaluatie momenten ingepland worden. 

In de toekomst bied ik de verschillende aspecten van GLI misschien ook in groepsvorm aan.

Heeft u fors overgewicht of overgewicht in combinatie met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en/of diabetes type 2 en wilt u een gezondere leefstijl aannemen, meldt u dan nu aan voor de individuele Gecombineerde Leefstijl Interventies.