Mevr. GeurtsMarjo Geurts: in 1986 ben ik afgestudeerd aan de Academie voor Fysiotherapie te Heerlen. Sindsdien heb ik vaste aanstellingen gehad in Geleen - “Praktijk Scholl”, Schinnen - “Praktijk Hermans”, Eschweiler (D)- “Praktijk Diederen” en Sittard- “Praktijk Göttgens” en verschillende waarnemingen verricht. Daarnaast heb ik een aantal jaren gewerkt in de pre- en postnatale educatie.


Na mijn studie heb ik mij verder gespecialiseerd in:

 • Functiestoornissen van de bekkenbodem
 • Balans en Stabiliteitstraining
 • Medical Taping
 • Mulligan Concept
 • Manuele Lymfdrainage Vodder
 • Dry Needling
 • Leefstijlcoach
 • Cranio-sacraal therapie
 • Cranio-visceraal therapie
 • Focussen
 • Master cursussen Craniosacraal (sinusitis, hoofdpijn, whiplash, n. trigeminus, stemklachten, n. vagus, trauma en regulatie, binding etc)
 • Orthomoleculair adviseur basis

Sinds juli 2007 ben ik een eigen fysiotherapie praktijk gestart in Munstergeleen. Vanaf 04-01-2016 verhuist mijn praktijk naar het Kolibripad 2a te Geleen. Inmiddels biedt de praktijk naast Fysiotherapie met Oedeemtherapie als specialisatie, ook Cranio-Sacraal / Cranio-visceraal therapie, leefstijl adviezen en orthomoleculaire adviezen aan. Cranio-sacraal en Cranio-visceraal therapie zijn therapieën die het belang van bindweefsel centraal zetten, een holistische kijk op klachten bieden en een prima aanvulling op de fysiotherapie zijn. Met minstens zoveel betrokkenheid zal ik me ook hier inzetten zodat u weer vrij kunt bewegen. Per slot van rekening: Bewegen=Leven

De Praktijk staat ingeschreven in de K.v.K onder nummer: 14115483

Als Therapeute ben ik BIG geregistreerd: 29033651504
Ik voldoe aan alle kwaliteitseisen die de beroepsvereniging aan mij stelt om ingeschreven te staan in het kwaliteitsregister KRF NL (74319) / VBAG (22011008) / RBCZ (210016R) / Cranio Nederland

Als therapeut val ik onder de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz). Bij klachten kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris van de VBAG of in geval van fysiotherapie/oedeemtherapie met de klachtencommissie van het KNGF (Koninklijk Genootschap van Fysiotherapie). Indien nodig zal u door de VBAG of KNGF doorverwezen worden naar de geschillencommissie. Op zorggeschil.nl vindt u meer informatie hoe u een geschil kunt indienen. Is er sprake van een tuchtwaardige klacht, dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om de klacht te deponeren bij het onafhankelijke Tuchtrecht Complementaire zorg (TCZ) of tuchtcollege voor de gezondheidszorg (Fysiotherapie/oedeemtherapie)

Ik sta geregistreerd als Fysiotherapeute / Oedeemtherapeute bij Vektis.
Tevens sta ik geregistreerd als Cranio-Sacraal therapeute bij Vektis.

Indien behandeling langere tijd niet mogelijk is vanwege langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid zal ik u informeren over een deskundige en gecertificeerde vervanging, die tevens aan alle vereisten voldoet. Mocht ik in geval van een calamiteit niet meer zelf in staat zijn u te informeren kunt u contact opnemen met Mevr. A. Aretz (tel: 06-46111479)

Mijn BTW identificatienummer is: NL001810752B81